DEĞERLİ TÜKETİCİLER;

Yaşamımızı sürdürebilmek için bir çok şeye gereksinim duyarız. Yeme, içme, ısınma, barınma en temel ihtiyaçlar olarak karşımıza çıkarken, gelişen teknoloji ve değişen ihtiyaçlar tüketim kalemlerini arttırmıştır. Böylece her birey, yaşamının hemen her anında tüketim içerisinde olan varlıklar olarak birer tüketicidir.

Türkiye’ de 1995 yılında yürürlüğe giren 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile tüketiciler ilk kez yasal ve örgütsel haklar edinmişlerdir. Bu yasa ile tüketicilere tanınan haklar 2003 yılında yürürlüğe giren 4822 sayılı yasa ile genişletilmiş ve değişen ihtiyaçlara uygun olarak güncellen- miştir. Kendine has dinamiği ile hızla değişen ihtiyaçları karşılayabilmek adına 2014 yılı Mayıs ayında yürürlüğe giren 6502 sayılı son yasa ile bir çok yeni düzenleme getirilmiştir.

TÜDADER, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili Yönetmelikler çerçevesinde tüketicileri bilgilen- dirmek ve hak arama yolunda bilinçlendirmek için gerekli eğitim çalışmalarını gerçekleştirmenin yanı sıra yaşanan sorunlarda atılacak adımların her aşamasında tüketiciye destek olma amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir. Hak ihlallerinin önüne geçmenin temel adımının örgütlenmek ve çalışmaların geniş kitlelere ulaştırılması olduğuna inanan derneğimiz, tüm tüketici uyuşmazlıkları konularında çalışmalar yapmaktadır.

TÜKETİCİ HAKLARI KİTAPÇIĞI

TÜDADER, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili Yönetmelikler çerçevesinde tüketicileri bilgilen- dirmek ve hak arama yolunda bilinçlendirmek için gerekli eğitim çalışmalarını gerçekleştirmenin yanı sıra yaşanan sorunlarda atılacak adımların her aşamasında tüketiciye destek olma amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir. Hak ihlallerinin önüne geçmenin temel adımının örgütlenmek ve çalışmaların geniş kitlelere ulaştırılması olduğuna inanan derneğimiz, tüm tüketici uyuşmazlıkları konularında çalışmalar yapmaktadır.

E-Bültenimize Abone Olun