TÜDADER, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili Yönetmelikler çerçevesinde tüketicileri bilgilen- dirmek ve hak arama yolunda bilinçlendirmek için gerekli eğitim çalışmalarını gerçekleştirmenin yanı sıra yaşanan sorunlarda atılacak adımların her aşamasında tüketiciye destek olma amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir. Hak ihlallerinin önüne geçmenin temel adımının örgütlenmek ve çalışmaların geniş kitlelere ulaştırılması olduğuna inanan derneğimiz, tüm tüketici uyuşmazlıkları konularında çalışmalar yapmaktadır.

TÜDADER, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili Yönetmelikler çerçevesinde tüketicileri bilgilen- dirmek ve hak arama yolunda bilinçlendirmek için gerekli eğitim çalışmalarını gerçekleştirmenin yanı sıra yaşanan sorunlarda atılacak adımların her aşamasında tüketiciye destek olma amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir. Hak ihlallerinin önüne geçmenin temel adımının örgütlenmek ve çalışmaların geniş kitlelere ulaştırılması olduğuna inanan derneğimiz, tüm tüketici uyuşmazlıkları konularında çalışmalar yapmaktadır.

E-Bültenimize Abone Olun